LANSE NAN DROPSHIPPING TANKOU PRO​​

KOMAN OU LANSE YON BOUTIK DROPSHIPPING Ki kapab vann 3K/Mwa​

Aprann kijan pou jere premye lavant ou ak fòmasyon gratis nou an ki fèt pou debitan pou ede w kreye premye boutik e-commerce ou. Yon gid etap pa etap pou maketing ak vann sou entènèt.

Aksè gratis​

1:40

Fòmatè

GUESLY DORCINE

Misyon pa’m se ede plizyè milye Ayisiyen ke sila yo ki ap viv an Ayiti ou nan nènpòt lòt peyi nan mond chanje mantalite yo e ede yo jwenn yon libète finansyè gras a biznis anliy.​

3+ ane eksperyans​

Antreprenè​

Etidyan syans maketing​

KISA MOUN MWEN EDE DEJA YO DI?​

Tedley Fenelus

Pou mwen s'on fòmasyon konplè ki kouvri tout pati important yo. E ki adapte ak nènpòt nivo moun nan ye kite'm di li solid anpil e gratis

Jade Bessir

Mwen te kontan Patisipe nan fòmasyon lan. Sa coach la pataje gratis mwen pa jwenn yo nan yon kou mwen peye 400 dola.

Jay Best

Mwen wè nan ou yon moun ki metrize levye marketing nan byen. e se sa anpil moun pa genyen ki fè yo pa ka fè lajan nan biznis anliy.

Mantal Elit

Mantal Elit, se yon kominote antreprenè ki motive k’ap chèche chanje mantalite yo epi atenn potansyèl yo.